ปิดปรับปรุงอาคารจัดแสดงชั่วคราว

พิพิธภัณศิลปในขวดแก้ว ปิดปรับปรุงอาคารจัดแสดงชั่วคราว

จนถึง ธันวาคม 2558

รับ Order ผลิตสินค้าที่ระลึกตามปกติ
โปรดติดต่อ อ.ประไพศรี ไทพาณิชย์
061-282-3559