ติดต่อเราBottle Museum & Art Center Co.,Ltd.


พิกัด N12 57.329' E100 54.418'

297/1-5 ตึก Kingston Park ถนน สขุมวิท
หมู่ 6 ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 ประเทศไทย
(ตรงข้ามกับ เมืองจำลอง)
(ติดกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา)

เบอร์โทรศัพท์: 061-282-3559

E-Mail: bottlemu@gmail.com

เปิดทุกวัน 08.30 น. ถึง 17.30 น.

    อัตราค่าเข้าชม

  • นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 เด็ก 100
  • นักท่องเที่ยวไทย ผู้ใหญ่ 100 เด็ก 50

    เข้าชมเป็นหมู่คณะ

  • ระดับชั้นอนุบาล - ประถม 40 บาท
  • มัธยมศึกษา - อุดมศึกษา 50 บาท
  • คณะครู - อาจารย์ - ผู้ปกครอง 70 บาท

อัตราค่าเข้าชม + ทำกิจกรรม ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 120 บาท

ติดต่อล่วงหน้าอาจารย์ประไพศรี ไทพาณิชย์ 061-282-3559