พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเดียวในโลก ที่จัดแสดงผลงานศิลปที่มีการจำลองสถานที่สำคัญๆ ตลอดจนสถาปัตยกรรม
ที่มีชื่อเสียงของโลกไว้ในขวดแก้วใสหลายรูปทรง หลายขนาด แต่ละขวดบ่งบอกถึงเรื่องราวในอดีต ประเพณี
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สถาปัตยกรรมอันงดงามทรงคุณค่าของแต่ละชุมชน
แต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีจากผลงานการสร้างสรรค์ของมิสเตอร์ ปีเตอร์ เบย์ เดอเลย์ ( Mr. Pieter Bij Deleij) ศิลปินชาว Holland
ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เมื่อปี 2538 และ คุณประไพศรี ไทพาณิชย์ ศิลปินร่วมสมัยจังหวัดชลบุรี สุภาพสตรีชาวไทย
ศิษย์เพียงคนเดียวที่เป็นผู้สืบทอดและเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วยุคใหม่ ได้ย้ายสถานที่จัดแสดงมาอยู่ที่ The Kingston Park ศูนย์การเรียนรู้
และแหล่งบันเทิงศึกษาครบวงจรแห่งแรกในเมืองพัทยา ตั้งอยู่เลขที่ 297/1-5 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 (ตรงข้ามเมืองจำลอง)แนะนำพิพิธภัณฑ์จากรายการทัวร์เมืองชล

ตัวอย่างวิดีโอการสอนงานศิลปะในขวดแก้ว


ภาพตัวอย่างการเรียนศิลปะในขวดแก้วพบกับงานศิลปะอันทรงคุณค่าและการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเองกับพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองพัทยา